Usługi - serwis

    Działalność MOS Technika Klimatyzacja koncertuje się na usługach technicznych dla następujących grup instalacji:
- chłodniczych , automatyki chłodniczej i dla central wentylacji mechanicznej ,oraz elektrycznych.

    Zakres usług staramy dostosować do potrzeb naszych zleceniodawców. Wykonujemy także prace związane z instalacjami wentylacji mechanicznej , sanitarnymi jeśli wchodzą w zakres działania systemu chłodzenia , lub gdy są indywidualnymi systemami .
Dla przykładu wykonujemy:
- przeglądy okresowe jak stała konserwację urządzeń chłodniczych dla obsługi budynków , pomieszczeń IT , serwerowni . - Prowadzimy dokumentacje techniczną, taką jak książki urządzeń gdzie jest na bieżąco rejestrowany stan techniczny urządzeń, oraz wystawiamy protokoły badan szczelności układów chłodniczych. W ramach prac urządzenia są też badane elektrycznie w zakresie obowiązujących przepisów.
    Wykwalifikowana kadra naszej firmy posiada niezbędną wiedzę jak i potwierdzone kwalifikacje dla wykonywania prac instalacyjnych, naprawczych i przeglądów technicznych instalacji chłodniczych bezpośredniego odparowania, elektrycznych łącznie z pomiarami końcowymi po zakończeniu prac.
Pracownicy naszej firmy posiadają świadectwa kwalifikacyjne tzw. Ozonowe dla obsługi i napraw urządzeń zawierających substancje szkodliwe.
Ponadto świadectwa kwalifikacyjne Grupy I (elektryczne) Grupy II oraz Grupy III .
Pracownicy dozoru posiadają świadectwa D i E dla wyżej wyszczególnionych grup.
Realizujemy prace związane z obsługą techniczną agregatów wody lodowej .
Z dużym powodzeniem dostosowujemy urządzenia pracujące na czynnikach szkodliwych dla warstwy ozonowej na czynniki przyjazne środowisku. Wykonaliśmy kilkanaście retrofitów agregatów chłodniczych z czynnika R-22 na czynniki dopuszczone do długofalowego stosowania.
    Nasza firma dokłada wszelkich starań aby być firma przyjazną dla naszych zleceniodawców . Kadra techniczna firmy służy w każdej chwili doradztwem technicznym, analizą przedłożonych danych .
Pracownicy o dużej dyspozycyjności podejmują działania z dużą odpowiedzialnością i wiedzą techniczną.
Odpowiadają przecież za poprawną pracę sprzętu o dużej wartości materialnej jak i znaczeniu dla obiektu np. serwerownie , pomieszczenia energetyczne itp.
W ramach naszej oferty chcielibyśmy zachęcić do korzystania z usług naszej firmy w zakresie prac wyszczególnionych powyżej.
Realizujemy nasze prace w sposób profesjonalny w zakresie technicznym obsługi urządzeń , napraw, instalacji nowych jak i przeznaczonych do remontu.
Realizujemy także zlecenia projektowe , konsultacje , oraz pełna obsługę w zakresie instalacji chłodniczych , elektrycznych i systemów wody ziębniczej .
Na zakończenie poniżej przedstawiam w dużym skrócie realizacje naszej firmy na przestrzeni ostatnich lat , oraz zaprezentować sposób oznaczania i zarządzania urządzeniami na obiekcie.
Dołączam także niektóre potwierdzenia kwalifikacji i dokumenty potwierdzające pewne doświadczenie w zakresie wspomnianych instalacji
Będąc właścicielem zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Kliknij na ikonę zdjecia aby obejrzec galerię z naszych wyselekcjonowanych instalacji: